Jag känner tillit för första gången på över 20 års tid till min kropp och dess inneboende kraft och vilja till självläkning. På riktigt. Kan jag, kan alla. Jag önskar få hjälpa, guida och kanske inspirera andra som är eller varit i liknande situation. Ge dom tilltron, glädjen och kärleken till självläkning. Våra kroppar har ett enda mål och det är viljan att andas och att vara i balans. Kroppen strävar åt det varje gång något händer oss som kräver läkning på ett eller annat sätt. Varje liten cell i vår kropp vill eftersträva den här balansen. Vår kropp strävar efter att upprätthålla rätt temperatur, rätt nivå av våra hormoner, rätt ph- värde, ja rätt nivå av allting. Kroppen vet precis vad den ska göra och att vårt naturliga stadie är att må bra. Men vi är inte alltid så medvetna om vad kroppen säger till oss och framförallt lyssnar vi inte på signalerna-behoven- varningssignalerna. Förrän det kanske har gått så långt att vi drabbats av sjukdom. I en yogisk filosofi så pratar man om sjukdomar som obalanser. Att sjukdom är det som uppstår när vi inte kan upprätthålla vår egna inre balans. När det gått så långt och att vår kropp har kämpat så länge med att upprätthålla den där balansen att den tillslut har fått stora skavsår inuti, då blir sjukdom manifisterad. Egentligen är det helt logiskt. Vi pratar om samma sak , samma stress, samma obalanser i den västerländska skolmedicinen som i den österländska medicinska vetenskapen. Samma sak, men olika termer. Idag närmar vi oss den österländska filosofin och dess principer sprider sig alltmer inom olika instutioner i Sverige. Tack vare medie yogan och dess evidensbaserade forskning nu även inom skolmedicinen.

Min intentionen är att alla ska känna sig hjärtligt välkomna till AtmanYoga Shalat, barn som vuxna i alla åldrar och med alla sina unikheter och förutsättningar. Jag önskar inspirera och guida med yoga som instrument till självläkning. En slags meditation i röresle där fokuset ligger på att stilla sinnet och återanknutna till sitt innersta väsen. Att komma till det som är sant. Sin själ. Sin atman. Att tygla och hantera de olika sakerna som sinnet gör med oss. Att våga släppa på känsloyttringar som sätter sig i våra kroppar och tankar. Släppa taget om blockeringar, stagnationer, rädslor, ilska, aggresivitet, begränsningar mm och tillåta sig själv att bara stanna upp och känna; Det är där healingen kommer. När vi vågar släppa taget om det som gör ondast och hur jobbigt och tufft det än kommer att vara så hjälper det dig att blomma ut, att bli den vackraste blomma i din trädgård. Genom att öppna upp sitt hjärta, våga visa sig sårbar, släppa taget och äga sin sanning. Känna villkorslös kärlek till sig själv i sina tankar, känslor och handlingar. Och därmed sprida kärleksenergin runt sin omgivning. ”-Hjärtats röst är så subtil att man behöver tystnaden för att höra den och att söka tystnaden lite oftare gör att den inre rösten blir lite tydligare och vi kan lättare urskilja den” Citat: Steven Spielberg.

Varför är det idag så svårt för oss att stanna kvar i det? I mellanrummet så att möjligheten till någonting nytt kan få växa fram. Kliva in i det subtila, i det eteriska, i det förfinade, och faktiskt känna i mig själv och våga stanna kvar med det som känns. Vi är inte så drillade i det. Det är inget vi får lära oss i skolan ( det är den här ingången till skolan jag önskar få med hjälp från medieyogan) Titta på ett barn det bara är. Ett barn vågar känna och uttrycka vad det känner, som helt naturligt har tillgång till det som händer i sig. Men sen så drillas barnen för att manövreras till den här världen, som vi har gemensamt en överenskommelse om att; så här ska den se ut. Återfå medventenhet och förståelsen om att jag är en del av detta som är oändligt mycket större än mig. Ju mer medveten jag blir desto mer blir jag på det klara med – hur mitt inre rike ser ut.

Medveten Andning, att andas genom näsan har fysiska positiva effekter samt även på sinnet och spirituellt. Vi får båda på köpet. Andningen är flexibel och har olika funktioner. Reglerar känslor / syreintag. Spännande studier och resultat av astma läkaren Johannes Lind som upptäckte att största klientelet av astma allergi patienter även hade en långvarig smärtproblematik. Låggradig hyperventilation- syret finns i blodet men når inte ut i kroppens vävnader- bohhr effekten. Vätejonerna ställer till det och vi blir försurade. Ph-värdet surt. Frekvens mnönster 14-16. Normal mönster 10-12. Pga av sin lungfunktion sjukdom hade dom under en längre tid skapat en hög frekventare andning. Koldioxid halten höjer hb, då syret binds mycket hårdare runt hb. Syrebrist i vävnaderna men 100 % i blodet. Med näsandning blir vi lättare av med restprodukter – god rening. Avslappning för musklerna och nervsystemet. Ph balansen balanseras. Hypotalamos- styr vårt blodtryck kropps temperaturen. Styr ämnesomsättningen. Styr sömnen. Massage av de inre organen. Få med diafragman som utgör 3/4 delar av vår lungkapacitet.Hjärt och kärl sjikdom och näsa har en koppling. Kvävemonoxiden är kärlvidgande. Mediciner; viagra nitroglycerin. Bikorbonat en tsk utspät med vatten vid sängående sänker ph -balansen. Liksom bikarbonat i bad, fotbad. Det blir en koncentration av koldioxid.

Näsandning har långgående effekter på kropp och sinne. Har du för vana att göra pranayama på morgonen håller effekten över dagen. Försiktiga med ångest relaterade / stress tillstånd, hjärt patienter mfl. Ha förståelse och empati hur det är när man är rädd för någonting. Smyg in andra modeller om vi möter människor med den här problematiken alt trappstegs andning. Tecken på obalanser i det autonoma nervsystemet, suckar eller gäspar ofta utan att vara sömniga. Kroppens sätt att kompensera för att den inte har släppt ut sin luft tillräckligt mycket. Vikten av att andas genom näsan är också för att vi ska få känna dofter lukter och detta sinne påverkar omedvetet hur vi mår. Näsan är vårt mästervärk i det omedvetna, i det tysta. Feromoner.