MediYoga

MediYoga

Yoga utifrån ett vetenskapligt perspektiv är verkligen i ropet och jag är mediyoga instruktör och med denna utbildning har jag svensk evidens baserad forskning bakom mig. Vi vet idag att all form av yoga har hälsobringande effekter. Mediyoga institutet är ett yogiskt utbildnings-,forsknings- och rehabiliteringsinstitut, det största av sitt slag i Skandinavien. Dom har arbetat med yoga terapi sedan mitten av 1990-talet. Medi yogans uppdrag är att verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso-och sjukvård.

Hur går det till?

MediYoga går bortom och inunder de symptom som personen visar upp, fokuserar  direkt på underliggande obalanser och stimulerar kroppens egen självläkande förmåga. 

MediYoga programmen (startpaketen) är baspass, framtagna terapeutiskt och består av medveten andningsträning som tillsammans med enkla rörelser, koncentrationstekniker, avspänning och meditation utförs efter deltagarens förmåga. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra, tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen, som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. 

Vem kan utöva? 

Alla kan delta i dessa program. Passen har prövats och utövats av allt från mellanstadiebarn till personer ända upp i 90-års åldern. Personer med stress, utmattning, migrän, sömnstörningar,  ätstörningar, KOL, Parkinsson, Hjärt- och Kärl, MS, svåra rygg- och reumatiska problem, Cystisk Fibros, hörsel-och synskadade mfl. har med stor framgång introduceras till mediyoga.

Yoga inom vården

Sedan 1996 har MediYoga introducerats på ett antal enheter inom den svenska hälso- och sjukvården och används reguljärt sedan 2010. Några exempel av de drygt 160 vårdenheter som använder MediYoga reguljärt idag är: Danderyds Sjukhus, Huddinge Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Länssjukhuset Kalmar, Uppsala Akademiska Sjukhuset, Blekinge Sjukhus, Skånes Onkologiska Klinik, Röda Korsets Behandlingscenter, Previa AB, Nyköping Lasarett, Simrishamns Sjukhus, Feelgood AB, Stockholms Sjukhem, Södertälje Sjukhus, Västmanlands Sjukhus Västerås, Östersunds Sjukhus mfl.

 

Hur går ett yoga pass till? 

Ett MediYoga-pass är att likställa med ett recept vars innehåll består av ett antal huvudingredienser vars struktur alltid är enligt följande:

1. Intoning 

2. MedieAndning- Långa djupa andetag

3. Rörelseövningar

4. Vila

5. Meditation

6. Uttoning

Med denna utövning får ni konkreta verktyg för att kunna skapa ökad balans, minskad stress och förbättrad hälsa. Genom regelbundet utövande får ni en tydlig upplevelse av hur det påverkar er hälsa och välbefinnande i både kropp och sinne.