”Repetition är kunskapens moder” Så nu kommer det lite påfyllnad om det autonoma nervsystemet.

Det autonoma nervsystemet har en inneboende önskan om att vara i balans. Kortisol och stresshormon produceras i binjurarna som är vår ”drive”. Skyddar oss och allt har sin plats i systemet. Vi lever av alla dessa hormoner, men behöver balansen mellan dessa system. Fungerande autonomt nervsystem kan när allt är ok. Biokemiskt mätbart kan vi se att det fungerar genom kortisolnivåerna i blodet-mängden stress hormoner. Men när någonting har kommit i obalans under en längre tid ger binjurarna upp och vi kanske kommer i det läge,t att vi inte orkar gå upp ur sängen på morgonen. Jag hart varit där med min hashimoto. Med min erfarenhet och inre resa önskar jag få hjälpa andra att komma tillbaka och kanske som jag finna sin livsuppgift.

Autonomt nervsystem går att komma in bakvägen till . Muskelspänning och andningen kan vi viljemässigt går in och styra. Nyckeln är andningen. Kroppen har gett oss många säkerhetsventiler. Vi kan klia oss i örat, ta djupare andetag. Autonomt är inom citationstecken egentligen.

Telomer ” ändan på skosnöret”/ kromosomerna / Dna i varje cell i dna spiralen. Längden på en telomer är en hälsofaktor / livslängd. Den har en kronologisk och biologisk åldrande. Mängden telomeras ” ett protein kring svansen” har betydelse, vid mycket telomeras kan kroppen återbilda det som är lite trasigt ”uppfransat” och reparera och bli längre igen. Men vi kommer inte undan att vi går mot en kortare telomer ju äldre vi blir. Men det beror både på hur du förvaltar ditt liv samt vilka förutsättningar du har att bli kronologiskt äldre.

Telomererna blir längre vid djupsömnen. God sömn har stor betydelse för telomerernas hälsa och reperation. Man har forskat på telomerernas kondition och om dom är spänstiga och fina eller fransade. Man har bedömt att människan har en kortare livslängd där telomererna är uppfransade. Det blir celldöd och icke reparabel en del i åldrandet när telomeren är borta.

Att göra Kirtan Kriya känns ju väldigt meningsfullt om man blir ”10 år yngre”;). Man måste dock göra mantrat korrekt som den bör utföras för att uppnå optimal effekt. Man behöver trycka, säga mantrat sa ta na ma , göra exakt som det är menat att du ska göra för annars får du mycket mindre effekt. Ämnet i telomererna är protein. Det forskas på detta en hel del. Kan vi uppfinna en slags protein piller?

Jag kom i kontakt med kirtan kriya första gången hos Sandra Ferm, som då gick medie yoga utbildningen hos er. Hon berättade först om en studie som gjorts i Norge på mödrar till barn med funktionsrikedomar. Hur telomererna hade reparerat sig till 40%? Jag vill minnas att man använde sig av Kirtan Kriya under 8 v á 11 min? Detta plus andra livsstils förändringar gjorde att många med utmattning och andra stress relaterade sjukdomsbesvär återfick sitt välmående och kunde återgå till yrkeslivet. Hon spelade Sa Ta Na Ma med Snatam Kaur ” feeling god today!” Tårarna bara rann. Min Tuva är en ängel. Hon är så oerhört stark och modig som kan axla den roll, som ”annorlunda, olik, skild från normen och tillhöra en minoritet” Men vad del flesta inte verkar förstå så är ju dessa människor berikade med ett synsätt på livet som vi alla andra borde lära oss av och ta efter. Att vara här och nu med ett kärleksfullt hjärta. Tuva föddes med down syndrom och allt är bra. Precis som det ska vara. Fint om föräldrar kunde svara sina barn detta om de skulle undra vad ds är 😉 – med hänvisning till en deltagares på kursen, historia om när hon var liten och undrade varför man inte bara kunde operera bort kromsonen så blir allting bra igen<3 Olikheter berikar och den rikedom med alla olika nyanseringar på livet, som var och en besitter är en tillgång. Inte tvärtom. Det som är tufft utmanande och emellanåt dränerande är samhällets bemötande, oförståelse, rädslor baserade på okunskaper. Kan skriva en bok om det här..återkommer med den;)

Stillhetens styrka. En bok om meditationens effekter på hjärnan, stillheten, på det vi håller på med. Vi vet lite men inte jätte mycket. Framförallt i Usa har man initierat forskning sedan 20-25 år tillbaka. Vad är stillhetens styrka? Författarna till boken har studerat både Dalai Lama och en man från Europa som blev munk, deras hjärnor. När, var och hur händer det där som förändrar hjärnan vid meditation.

I dag tror man att 37 gånger i timmen ändras den moderna människans fokus. Vi har så får stunder av närvaro, av fokus. Hjärnan utsätts för en föränderlighet idag och vi vet inte konsekvenserna av detta fullt ut än. Vi ser även fördelar, men hjärnan vi har idag, är fortfarande i ett stadie från stenåldern och hänger inte riktigt med förändringstakten i samhället. Det vi däremot ser och börjar göra kopplingar till är stress relaterade symptom och besvär.

Karin Ekdal är en hjärnforskare och psykiatriker som har forskat på meditationens effekter på hjärnan i 20 år. Hon står rätt ensam i Sverige som forskar kring just det här. I USA har det forskats en hel del. Vi är inte där än , fast det kommer mer o mer mindfulness ute på arbetsplatser, inom sjukvård och i barnomsorg- skola. Öppna landskap på arbetsplatser ser man över och dess effekter har man sett öka ohälsa bland arbetstagare.

Sara Lazar psykolog från Harvard har försökt titta på och jämföra meditationens effekter med läkemedel. Svårt att göra blind studier på meditation, hur gör man det? Man har dock kunnat visa på på följande effekter vid meditation:

*Ökning av må bra hormoner, serotonin ( lugnande), Oxytocin ( avslappnande) endorfiner (lycka) och DEHA (vitalitet) medan stress hromonet kortisol minskar.
*Förbättrat psykiskt välbefinnande, självkännedom, stresshantering samt stöd vid nedstämdhet, ångest och depression.
*Kroppens självläkande förmåga, immunförsvar och återhämtning förbättras tex vid kronisk smärta.
*Förbättrad koncentrationsförmåga vid vaket tillstånd och avslappning för god sömn, både vid djupsömn samt minskat sömnbehov- melatonin som är viktigt för god sömn ökar.

Meditation återuppbygger även hjärnan.

– Även om meditation är förknippat med en känsla av lugn och fysisk avslappning, har utövare länge hävdat att meditation också ger kognitiva och psykologiska fördelar som kvarstår under hela dagen, säger forskaren Sara Lazar till Harvard Gazette. ( Artikel fr Actiway publicerad av Stephaine Österlund. Det finns flera olika metoder du kan använda inom meditation. Andningsmeditation, ljus- och ljud meditation, chakrameditation, yoga, abstrakt meditation, m.fl. Mindfulness övningar kroppsscanning är en metod som riktar dina tankar i huvudet ut i kroppen istället.

Vi har olika typer av hjärnvågor. Alfavågor är den vågen som man mäter i hertz, elektromagnetiska vågor. Alfa vågorna är mellan 7 -12 hertz. Ska man få en relation till om det är mycket eller lite så kan man titta på, gamma vågorna som är upp till 80 hertz.
När vi sluter våra ögon, blundar och är i ett slags avslappnat tillstånd så går sympatikus ner och det är alfavågor som går igenom hjärnan. Den är behaglig, för när sympatikus går ner så går parasympatikus upp och tillåter parasympatikus att stimuleras – att hjärnan får vara med här. Och stimulera parasympatikus.

Shumann frekvensensen är på 7,83 och det verkar vara jordens egna elektromagnetiska frekvens. Schumann levde i mitten på 1900- talet och han lät göra studier där man satte in människor i ett slags ”berg” rum som uteslöt all slags elektromagnetisk strålning och mycket snart började människor må mycket illa, de sov inte och den naturliga rytmen i människan försvann. Vi är väldigt beroende av den här elektromagnetiska frekvensen . Alfavågen möter vi starkast ute i naturen. Nära havet, uppe på berget. Intill jorden. Det är därför vi tycker så mycket om att vistas i naturen. Vi mår väl av att vara där alfa frekvensen finns.. Det är spännande att det går att mäta det, i naturen finns det mycket av alfa vågen och då speglar/ assimilerar det i vår hjärna och vi mår väl av det.

Skogsbad, skogsvandring, skogs yoga – en intention med min verksamhet är att jag ska ta med mig yogan och meditationen ut i naturen. Min tro är att Vi är naturen ( spunnen ur / de fem elementen) och vi alla bör återgå och återanknutna oss mer till naturen för att uppnå optimalt välbefinnande. Upprätthålla balansen mellan vårt pitta samhälle vata klimat och närma kapha vår grundläggande jordiska och kärleksfulla energi. Se, känna, lukta och verkligen ta in våra fem element. Med min ayurvediska inriktning på yin yogan och mina nyförvärvade kunskaper inom medie yoga känns detta som ett oslagbart framgångsrikt koncept till att; guida deltagare mot stillhet och självläkning. Naturen har stor betydelse för att hämta kraft och dess stämningsfullhet påverkar oss och man forskar nu inom ämnet naturpsykologi – man börjar försöka förstå hur människan påverkas genom effekterna man ser ; att vi blir lugna i naturen, stress hormonerna går ner, pulsen går ner och man kan återfå sin koncentration. Vad som ligger bakom håller man på att utforska. Men att det har effekt det vet man och det kan man använda på olika sätt tex när man planerar staden och ta in gröna omgivningar och dess kvalitéer. ( svt – den stora älgvandringen)

Betavågorna är på 13-40 hertz och då går sympatikus upp och det är aktivitetsvågen – frekvensen höjs och det går snabbare. Betavågen är den vågen som vi flesta går på. Det är ett intervall som är ganska stort och har säkert betydelse var man ligger.
Teta ( 4-7 hertz) och delta ( 0-4 hertz) vågorna. Här sover vi inte. Utan detta är sätet för intuition, regenerering, healing. Upplevelsen känslan när vi går in i meditationens djup och nästan som en solstråle upplever vi den där känslan, då går hjärnan i bästa fall oss som inte är vana meditatörer går lite lägre ner än alfa vågen ner till teta vågen.

Munkar och vana meditatörer däremot är där. Ju mer du har mediterat, ju längre stunder/frekvenser ju snabbare når hjärnan dom här tillstånden. Så precis som med allt annat, har du tränat din fysiska kondition under en längre tid och sen haft ett uppehåll men ger dig ut igen så kommer du snabbare igång. Så är det med meditation också. Hjärnan svarar mycket snabbare ön den som aldrig har gjort det.

Gamma vågen- ”snilleblixten” 30-80 hertz. Stor betydelse för inlärning. Snabba och snabbt övergående. Det intressanta med gamma vågen är att just bland munkar och andra vana meditatörer, deras hjärnor har jätte många gamma vågor. Väldigt ofta och väldigt många. Dom hade det hela tiden. Forskarna hade svårt att tro på att det ens var möjligt. Det man kan säga är att Gamma vågen hör sällan ihop med en beta laddad hjärna utan gamma vågen hör ihop med avslappning, en djupare och lägre frekvens. Det kommer en låg frekvens och så kommer en körare- riktig gamma våg. Idag pratar man ofta om hjärnans plasticitet. Det har man inte vetat så jätte länge att hjärna är töjbar/plastisk. Det handlar mycket om hur vi använder vår hjärna och hur plastisk den blir. Det verkar som att meditation hjälper hjärnan att bli plastisk. Meditation kan öka vårt medvetande. Ju mer vi stressar ju mindre blir medvetandet och verkligheten. Med meditationens hjälp så får vi en utökad medvetenhet och det stämmer på hjärnan. Vi får nämligen större och mer tillgång till fler nervceller som kopplar upp sig till andra nervceller och så får vi kontakt med andra delar av hjärnan tex när vi ska ta beslut osv. Det är spännande! Ju mer vi gör ju mindre får vi av den förmågan och då går vi in på reptil hjärna nivå. Vi går på snabba enkla lösningar på allting, för att vi har en sådan stressad hjärna, så att den inte kan söka svaret någon annanstans. Vem är det som ska ta beslut? Vad är det för människor, har dom reptil hjärnor funktion eller har dom en plastisk hjärna som kan fånga in från olika delar?

Man har sett att på 8 veckors meditation 20 min per dag skulle kunna få för effekter på våran hjärna. Prefontala cortex – hjärnas dirigent sitter där . Efter 8 v meditation 20/dag, så börjar det växa ut nervtrådar – embriter från prefontala cortex som involverar nya delar av hjärnan och som därmed börjar bilda nya nätverk och tar med sig nya nervceller. Det vill vi ju gärna ha för vad blir vi av det? mycket smartare!

Hippocampus, ”den lilla sjöhästen” ser ut som en liten sjöhäst är hjärnans sökmotor. Hiippocampus minskar vid ålder, minskar vid stress. Den krymper också vid tidig demens, alzheimer. Ett tecken på en begynnande demens, alzheimer. Man ser att fysisk aktivitet kan få hippocampus att behålla sin storlek och till att växa. Efter 8 v meditation så växer hippocampus. Det tänker jag sälja in till seniorerna på min hemsida när jag är klar med den! Att hippocampus växer vid meditation som kommer hjälpa dig att lättare komma ihåg vad olika saker heter tex. , förhoppningsvis kommer det locka till att komma och prova medie yoga med mig. ” Naturen skyndar inte, ändå fullbordas allt.”

Amygdala en mandel formad kärna som är vår snabba flyktrespons – man pratar ofta om den vid posttraumatisk stress. Man har sett att när människan utsätts för, för mycket stress så tar amygdalan över, alldeles för mycket. Vi reagerar alldeles för snabbt med känslor. Meditation visar på att hjärnvågorna blir mycket mer synkroniserade och amygdala minskar den krymper. Det är bra, väldigt bra. Tyvärr tror jag att vi lever i ett amygdala stint samhälle.

Hjärnbarken krymper vid högre ålder. Vid meditation behåller den sig intakt. Det är svårt att komma med genomgripande förklaringar när man mediterar. Det är få människor som har tillåts att få medel att studera detta, på en vetenskaplig basis om just meditationens effekter. Så det har ännu inte kommit jätte övergripande resultat. Men det börjar komma mer och mer. Men det här räcker ganska långt för min del och intentionen om att få förmedla vidare. Spännande ändå kring resultaten hos munkarna osv. Sen har man gjort flera studier kring meditation om kärleksfull vänlighet, man har kunnat mäta i barngrupper t.ex. när dom får träna hjärnan på sådana typer av meditationer – ja då går dom ut och är mer kärleksfulla efteråt. Det går att mäta, det ser man då jämfört med andra grupper. Ökar inte bara det egna välmåendet utan också en ökad förståelse och empati för och runt sin omgivning. Man har tittat på djupavslappning kontra meditation och massa olika saker. Baserar sina studier väldigt mycket på att titta vad som händer när dom mediterar i hjärnans vågor.- frekvenserna i dom. Fysiologer, psykologer, läkare är de största yrkesgrupper som forskar på detta.

”The relaxing respons” en forskning som också kommer från Harvard av forskaren Herbert Benson handlar om att, när vi går ner i lägre frekvens, när vi går ner i djupare avspänning så verkar kroppen själv koppla på decease fightning gener som skyddar oss ifrån diverse krämpor. Som också påverkar immunförsvaret, stresskänslighet, blodtryck, inflammations hämmade medel av olika slag. Man pratar alltmer om relaxing respons vad händer med kroppen när vi ger den relaxing, ja det händer både hormonellt, det händer i hjärnan, det händer i autonoma nervsystemet och så sammanfattar man det och så sprutar det ut GABA hormoner, goda hormoner som hjälper systemet till återhämtning.

Tittar vi på den yogiska effekten så är den så komplex och har naturligt massvis av positiva och läkande krafter, men tittar vi röra sig bort ifrån det på meditation så har den i grunden i syfte att röra sig in mot centrum, att som är objekt relaterade det som sker i det yttre och bara genom att du har slutit dina ögon så har du börjat göra det. Och då när du sluter ögonen så går hjärnan ner i en lägre frekvens. Redan där. Bara för att du börjar blunda. Du blir mer betraktande, du kan gå lite utanför dig själv, du betraktar litegrann dig själv på distans. Visserligen rör du dig in mot ditt egna centrum men det får effekt av något slags betraktande/ bevittnande. Och sen i grunden är det en slags transformation/ healing av dig själv. Healing är läkande. Transformation är någon form utveckling.

I Bibeln finns det en bra bild som heter Jakobs Stege som handlar om att man aldrig kan lösa en problematik eller fråga på den nivån där man är, utan måste alltid ta sig ett steg högre upp för att förstå någonting större. Det är det som är transformation att få en större insikt större förståelse- för då kan man se saker på ett annat sätt. Också den yogiska ingången kring meditation eller ja livets ingång till meditation. Men hjärnmässigt så får vi då fantastiska möjligheter att koppla på olika områden i hjärnan, som det sprakar både lite här och där när vi mediterar.

” Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar” – Buddha

” Hjärtat har sina skäl som inte sinnet förstår sig på” – Blaise Pascal

” Gör små saker med stor kärlek”- moder Teresa

Med ljus och värme,
Sat Nam
Maria Therese Wälsjö