Ayurveda

Ayurveda

 ” Vetenskapen om livet- långt liv” ( Ayur-kunskap, veda-liv) Ayurvedan beskriver naturen och utgår från att vi är är naturen. Att vi behöver påminna oss om detta och förflytta oss till att vara en del av naturen. Mycket av vårt västerländska tänk idag försöker vara över jorden.  Inte bara den österländska läkekonsten förespråkar att vi bör leva mer i samklang med naturen. Studier, undersökningar och mer och mer västerländsk forskning visar på de hälsobringande effekter som kan hjälpa oss att nå välbefinnande, fri från stress och sjukdomar. Naturen harmoniserar och balanserar oss.

Jag är yin yoga lärare med ayurvedisk inriktning, så naturen, klimatet , maten och våra fem element är ett naturligt inslag på mina klasser. Fokus på att stilla våra tankar med hjälp utav andetaget. Återanknyta med oss själva och vår samhörighet med allt levande i naturen.

 Ayurveda är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen. Syftet med ayurveda är det läkande sambandet mellan kropp och själ,  samt att aktivera kroppens oändliga förmåga till självläkning.

Grundfilosofin inom ayurvedan är att livet är en sammanhängande enhet där allt som existerar hänger samman och påverkas av varandra. Allt och alla har sin betydelse och syfte i helheten när vi lever i vår sanna natur. Av naturen har vi fått en ursprunglig plan som kallas prakruti eller kroppstyp som säger oss vilken energisammansättning vi har. 

Enligt ayurvedan finns det tre olika kroppstyper (doshor) vata, pitta och kapha. Beroende på hur vi lever, äter, tänker och umgås så ändras vår ursprungliga kroppstyp med tiden till vikruti ( det som avviker från vår sanna natur, även kallat atman). Inget händer av en slump. Allt har en orsak och verkan. Ju längre vår vikruti har avvikit från prakriti, desto svagare blir vi och ju mer mottagliga blir vi för sjukdom, psykisk och fysisk ohälsa.  

 Ayurvedan säger att, när vi lär oss att förstå vata, pitta och kapha, kan vi förstå vad som skapar balanserar och vad som ger obalans. Inom ayurveda ges därför individuella levnadsråd, där du får lära dig vad du bör välja utifrån din dominerande dosha och vad du ska välja bort, för att steg för steg komma i balans och få ett långt och friskt liv. 

I de allra flesta fall handlar det om att reglera sin livsstil, som att ev ändra det vi äter och dricker. Ibland i kombination med en speciell örtblandning och eventuellt en enklare andnings- och yogaövning. Genom att leva med naturen istället för emot den, skapas ett flöde som gynnar både kropp och själ. 

Vi bor på en otroligt vacker plats men vi manipulerar och skövlar henne, totalt. Idag försöker människan se världen utifrån sin egen överlevnad, sin kamp och sin egoism och med detta tänk och handlande misshandlar vi jorden stort. Vi är här för att samarbeta med jorden, komma tillbaks till naturen och respektera henne. Respeketera varandra. Systerskap som broderskap. 

Så börja tänk att du är jorden. Gå ut i naturen och börja titta dig omkring. Börja förstå ditt sammanhang. Se vattnet, se vinden, se solen, känn jorden. Gå tillbaks till naturen och bara känn henne, på riktigt. Inte tänka utan känna. Upplev henne. I auyrvedan är dom här elementen (rymd/luft, vind, eld, vatten/jorden) och att känna dom i naturen otroligt viktiga.