”Yoga gör mig stark, klok och kärleksfull. Lär mig att jag är något särskilt. Förbunden med de fem elementen; rymd, luft, vatten, eld och jord. I vördnad och samklang med jord, växter, djur, människor ja allt levande och verkande på moder jord. Tacksamhetn och vördnaden över allt det vackra i naturen översköljer mig” Namaste Maria Therese

Stillhet, space – utrymmet mellan våra tankar. För livet skapas i pausen, i stillheten och visdomen. Svaret på livets frågor kommer inifrån dig själv men vårt sinne och våra tankar sitter i vägen för stillheten. När vi fastnar i våra tankemönster så kommer våran medvetenhet och våran verklighet att krympa. Men med meditationens hjälp kan vi expandera vårt medvetande och skapa just det här utrymmet eller spacet för att nå en större verklighet, som kan ge tillgång till ett utökat kraftfält och mer energi.

För att nå det så krävs det uthållighet, tålamod, tid och koncentration. Man kan likna sinnet vid en grumlig lins, som faktiskt behöver rensas och ju renare linsen blir ju lättare kan vi nå in i oss själva. När sinnet är genomsläppligt och du har kontakt med ditt inre – ja då strålar också det inre ut mot din omgivning.

Att ge sig själv tid är den finaste kärlekshandling man kan ge sig själv. Tid för att stilla tanke- rörelser och rörelseenergi av negativ sort i vår kropp. Att befria hjärnan från det ständiga bruset och yttre stimuli som pockar på vår uppmärksamhet i ett alltför raskt tempo idag. I vår samtid och dess stress som intensifieras. Vi bör gå mot en brytpunkt nu. Ge oss möjligheten att få tömma sinnet och släppa taget om de tankar och känslor vi inte behöver bära längre i våra kroppar, för att vara mer tillgängliga, kärleksfullt närvarande och öppna i nuet.

En kombination av stillhet och tystnad med medvetna andetag, ögonposition, mantra, rörelser , mudras som medie yogan erbjuder, underlättar sittande och liggande positioner och befrämjar en kontinuerlig uppmärksamhet på kroppen och sinnet, här och nu. Vi utvecklar koncentration, lugn och insikt i våra livsmönster och tränar även kroppens rörelse och mjukhet. Detta leder till större glädje och acceptans av oss själva och andra.

Syftet med att stilla vårt sinne är att centrera all energi till mitten av kroppen. Vi vill väcka kundalini kraften som ligger slumrande i rotchakrat. När adepten väcker kraften så reser den sig genom alla chakran uppåt mot kronchakrat. Kundalini kraften ” den vita kobran” när den har nått kronchakrat, har man uppnått samadhi, dvs upplysning och man är invigd i sanningen.

Om du söker efter mening så slut dina ögon. Ögonen är det sinnesorgan som starkast registrerar den yttre världsbilden och att blunda betyder att öppna upp för sin inre världsbild. Yogan handlar inte om att bli något nytt eller bli en ny person. Utan istället handlar det om att komma till insikt om vad och vem jag verkligen är. Det finns två viktiga datum i varje människas liv. Det första är när vi föds och det andra är när vi kommer på varför.

Satya är bortom åsikter, vad jag tycker och tänker om saker och ting. Utan det här handlar om våran djupaste sanning, våra grundläggande innersta värderingar. Mänskligheten behöver mer än någonsin i vår samtid påminna kropp-sinne-själ om att landa, grunda och tillgodose våra basala behov som utöver mat, dryck, sömn, kärlek även innefattar stillhet. ” Sinnet är kartläsaren inte föraren. Sinnet vet inte vart vi ska” ” Sanningen finns i själen och sanningen är dit vi ska”

Sat Nam / Therese