Tillit

Tillit

Jag känner tillit för första gången på över 20 års tid till min kropp och dess inneboende kraft och vilja till självläkning. På riktigt. Kan jag, kan alla. Jag önskar få hjälpa, guida och kanske inspirera andra som är eller varit i liknande situation. Ge dom tilltron,...

Balans

“Din centrala utgångspunkt är att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning du behöver göra, utifrån din förmåga. Och det behöver du göra varje dag. Varje dag behöver vi anpassa oss utifrån dom utmaningar som vi har eller gör”. Oh, ja mitt...

Autonoma nervsystemet

”Repetition är kunskapens moder” Så nu kommer det lite påfyllnad om det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet har en inneboende önskan om att vara i balans. Kortisol och stresshormon produceras i binjurarna som är vår ”drive”. Skyddar oss och allt har sin...

Stillhet

”Yoga gör mig stark, klok och kärleksfull. Lär mig att jag är något särskilt. Förbunden med de fem elementen; rymd, luft, vatten, eld och jord. I vördnad och samklang med jord, växter, djur, människor ja allt levande och verkande på moder jord. Tacksamhetn och...

Meningslöshet

Människan är meningssökande och meningsbyggande i sin natur. Sökandet efter mening är det mest centrala som finns för oss. Tvärsigenom kultur, ålder,etnicitet, kön, rubbet. Rakt in i kärnan i vår varelse. ” Nothing matters everything matters” Båda är...